Szanowni Państwo – Członkowie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu

Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu udostępnia szablon Instrukcji Ochrony Danych Osobowych w podmiocie wykonującym działalność leczniczą wraz z załącznikami (opracowany przez Zespół roboczy działający przy Naczelnej Izbie Lekarskiej) oraz wzory dokumentów w zakresie RODO opracowane przez inż. Macieja Koziejkę Informatyka i Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Są one zgodne z zapisami RODO i mają wyłącznie charakter pomocniczy, stanowią ogólny wzór, który każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą (w tym praktyka lekarska) powinien dostosować do realiów funkcjonowania danej placówki medycznej. Każdy lekarz – przedsiębiorca zobowiązany jest do wdrożenia środków ochrony danych osobowych odpowiednich do prowadzonej przez siebie praktyki, przy uwzględnieniu rodzaju i rozmiaru praktyki oraz skali przetwarzania danych osobowych.

Prawo otrzymania z Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu szablonu Instrukcji Ochrony Danych Osobowych w podmiocie wykonującym działalność leczniczą wraz z załącznikami przysługuje wyłącznie członkom DIL we Wrocławiu. W związku z powyższym nie może być ona w żaden sposób rozpowszechniana i wykorzystywana w sposób inny niż wdrożenie we własnym podmiocie leczniczym/ praktyce lekarskiej.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?